Een bedrijfsverzamelgebouw in Tubbergen

Onze TST’ers hebben een nieuwe hal mogen neerzetten voor BVG de Haar in Tubbergen.